अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
१३ जेठ २०८१ कब्जा कब्जा / अवरोध (संस्था नियन्त्रण) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१३ जेठ २०८१ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
८ जेठ २०८१ पक्राउ पक्राउ (गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१ जेठ २०८१ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार मकवानपुर / हेटौडा उप-महानगरपालिका
२५ बैशाख २०८१ धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) झापा / मेचीनगर नागरपालिका