अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२ श्रावण २०७८ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२१ असार २०७८ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार झापा / कचनकवल गाउँपालिका
२१ असार २०७८ अवाराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२१ असार २०७८ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार दैलेख / नारायण नागरपालिका
२० असार २०७८ पेशागत असुरक्षा पेशागत असुरक्षा (सेवा सुविधाबाट बञ्चित) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका