अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
३० बैशाख २०७९ आक्रमण आक्रमण (चोटपटक) गोरखा / गोरखा नागरपालिका
२४ बैशाख २०७९ आक्रमण आक्रमण (आगजनी) डडेलधुरा / अमरगढी नागरपालिका
२३ बैशाख २०७९ अवराेध कब्जा / अवरोध (प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणमा अवरेध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२५ फाल्गुन २०७८ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१९ फाल्गुन २०७८ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका