अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२३ कार्तिक २०७६ धम्की धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२ कार्तिक २०७६ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार अछाम / चौरपाटी गाउँपालिका
१७ आश्विन २०७६ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१६ आश्विन २०७६ धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१० आश्विन २०७६ आक्रमण आक्रमण (चोटपटक) बाँके / नेपालगँज उप-महानगरपालिका