अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
८ असार २०७९ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
६ असार २०७९ पक्राउ पक्राउ (अल्पकालीन नियन्त्रण) कञ्चनपुर / भिमदत्त नागरपालिका
१ असार २०७९ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१९ जेठ २०७९ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) दैलेख / नारायण नागरपालिका
१९ जेठ २०७९ आक्रमण आक्रमण (कुटपिट) बझाङ / जयपृथ्वी नागरपालिका