अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
१७ आश्विन २०७५ अागनजी कब्जा / अवरोध (प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणमा अवरेध) कैलाली / धनगढी उप-महानगरपालिका
९ आश्विन २०७५ राेक कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
४ आश्विन २०७५ कब्जा कब्जा / अवरोध (जफत) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२५ भदौ २०७५ पक्राउ पक्राउ (गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको) ललितपुर / गोदावरी नागरपालिका
२२ भदौ २०७५ अाक्रमण आक्रमण (चोटपटक) नवलपरासी / गैंडाकोट नागरपालिका