अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२ मंसिर २०८० धम्की धम्की (गाली गलौज) कास्की / पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका
२२ कार्तिक २०८० आक्रमण आक्रमण (चोटपटक) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१४ कार्तिक २०८० आक्रमण आक्रमण (कुटपिट) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१२ कार्तिक २०८० धम्की धम्की (गाली गलौज) कालिकोट / रास्कोट नागरपालिका
१ कार्तिक २०८० आक्रमण आक्रमण (कुटपिट) सप्तरी / डाक्नेश्वरी नागरपालिका