अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२ असार २०७५ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
३० जेठ २०७५ अवराेध कब्जा / अवरोध (प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणमा अवरेध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२३ जेठ २०७५ धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१९ जेठ २०७५ अाक्रमण आक्रमण (कुटपिट) मोरङ / बेलवारी नागरपालिका
१७ जेठ २०७५ प्रहरी नियन्त्रण पक्राउ (अल्पकालीन नियन्त्रण) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका