अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
१९ श्रावण २०७७ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार रुपन्देही / बुटवल उप-महानगरपालिका
१३ श्रावण २०७७ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१ श्रावण २०७७ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१० असार २०७७ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार नुवाकोट / तारकेश्वर गाउँपालिका
३२ जेठ २०७७ धम्की धम्की (गाली गलौज) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका