अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
३ असार २०७८ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१ असार २०७८ धम्कि धम्की (गाली गलौज) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२९ जेठ २०७८ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) नुवाकोट / पञ्चकन्या गाउँपालिका
१९ जेठ २०७८ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) कास्की / पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका
१३ जेठ २०७८ धम्कि धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) सुनसरी / ईटहरी उप-महानगरपालिका