अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
७ बैशाख २०७५ कब्जा कब्जा / अवरोध (संस्था नियन्त्रण) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१३ चैत्र २०७४ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) चितवन / भरतपुर महानगरपालिका
१ चैत्र २०७४ धम्कि धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) पर्वत / कुश्मा नागरपालिका
२५ फाल्गुन २०७४ धम्कि धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२३ फाल्गुन २०७४ अाक्रमण आक्रमण (चोटपटक) ईलाम / ईलाम नागरपालिका