अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
१३ चैत्र २०७६ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार सुनसरी / ईटहरी उप-महानगरपालिका
४ चैत्र २०७६ आक्रमण आक्रमण (चोटपटक) सुर्खेत / विरेन्द्र नागरपालिका
३ चैत्र २०७६ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार दैलेख / नारायण नागरपालिका
२६ फाल्गुन २०७६ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार धनुषा / जनकपुर उप-महानगरपालिका
१४ फाल्गुन २०७६ पेशागत असुरक्षा पेशागत असुरक्षा (कामबाट बञ्चित) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका