अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२६ भदौ २०७४ धम्की धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१४ भदौ २०७४ धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) डडेलधुरा / अमरगढी नागरपालिका
२० श्रावण २०७४ धम्की धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
१६ श्रावण २०७४ अाक्षेप धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
११ श्रावण २०७४ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका