अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२५ चैत्र २०८० धम्की धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) सिराहा / गोलबजार नागरपालिका
२२ चैत्र २०८० धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) ललितपुर / ललितपुर महानगरपालिका
२१ चैत्र २०८० धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) बाँके / नेपालगँज उप-महानगरपालिका
८ चैत्र २०८० दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार संखुवासभा / चैनपुर नागरपालिका
८ चैत्र २०८० धम्की धम्की (मनोवैज्ञानिक धम्की) सिराहा / सिरहा नागरपालिका