अभिव्यक्तिको अघिकार: नेपालमा सञ्चारमाघ्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन

पीडित, घटनाको प्रकार अनुसार

वर्ष छनोट

पुरुष महिला अन्य संस्था अज्ञात

माथिको बटनमा होवर गरेर सम्बन्धित डाटा हेर्नुहोस्।

हालसालै रिपोर्ट गरिएका घटना

घटनाको मिति घटनाको शीर्षक घटनाको प्रकार जिल्ला
२१ पुष २०७८ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार रौतहट / गौर नागरपालिका
१५ पुष २०७८ धम्कि धम्की (ज्यान मार्ने धम्की) सुर्खेत / विरेन्द्र नागरपालिका
६ पुष २०७८ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका
२८ मंसिर २०७८ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) मकवानपुर / हेटौडा उप-महानगरपालिका
२७ मंसिर २०७८ अवराेध कब्जा / अवरोध (रिपोर्टिङ्मा अवरोध) काठमाण्डौ / काठमाडौँ महानगरपालिका